Välkommen till Skaraborgs MC Touring Club!

.

OBS!Senast den 31 jan 2019 är det dags att betala sin medlemsavgift 200:- på plusgiro 173783-2.OBS! Inga inbetalningskort skickas ut i år.Klubben kommer inte att skicka ut några medlemskort innan ni har betalat. Tänk på att skriva namn och medlemsnummer när du betalar om du redan är medlem.

1 December 22 December 3 December 12 December 18 December 6 December
20 December 17 December 24 December 10 December 4 December 14 December
11 December 9 December 15 December 5 December 19 December 8 December
16 December 7 December 21 December 23 December 2 December 13 December