Medlemsskap

Medlemsavgifter för 2023

Medlemskap i SMCTC          Avgift
Ungdom                                200 kr
Enskild                                  200 kr

Medlemsskapet börjar att gälla när avgiften är betald till
postgirokonto 17 37 83-2.
Märk talongen ”Skaraborgs MC Touring Club”
samt uppge namn och personnummer.

Välkommen att anmäla dig elektroniskt eller genom att skicka in ansökan med brev.

Elektronisk medlemsansökan

Medlemsansökan du skriver ut och skickar med post till.

Ann-Sofie Edquist
Korsgatan 3
543 33 TIBRO


När medlemsavgiften är betald och Du är medlem i klubben
kan Du via medlems inloggningen nere till vänster registrera
dig för att få tillgång till medlemssidan.

 

Comments are closed.