Uppstartsafton


Uppstartsafton med SMCTC på Restaurang Valle bestod av god mat och mycket tjöt.

Foto: Eivor

Comments are closed.