Vedum


Lördag morgon och vi samlas vid Bilia i Skövde för gemensam färd och målet för dagen är ”Kakrallyt” = Vedumrallyt. Massor av goda kakor bjuds det på, före, under och efter rallyt. Rallyt går på fina vägar och vi gör så gott vi kan för att försvara klubbens färger på de teoretiska och praktiska proven.

Foto: Lasse

Comments are closed.