Onsdag


Onsdagsturen nr 6 med färdledare Stig, slutade vid norra delen av Ymsen.
Vi var 22 hjälmar och 19 MC som hade tiden för en åktur med medhavd fika.
Vissa glassade i gräset och riktigt trevligt hade vi 😀

Ymsen är en sjö i Mariestadskommun Och TörebodaKommun i Västergötland och ingår i
Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 4,2 meter djup, har en yta på 13,1 kvadratkilometer
och befinner sig 71 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Ölebäcken. Vid provfiske
har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat Abborre, Björkna, Braxen och Gers

Vid sjön finns ett flertal stora gårdar, såsom Borrud Säteri, Långåker, Ymsjöholm, Båstebacken,
Hallansberg, Nyrud, Säckestad Gård, Jula Säteri, Julbotorp och Julaholm (Kolabotten).
Den gamla borgen Ymseborg, nu i ruiner, ligger vid sjöns västra del även ruiner av Biskopsgården i
Säckestad ligger sydost. Den norra delen av sjön begränsas av Fredsbergs mosse och i söder ligger
Jula mosse. En badplats med brygga finns vid sjöns norra del. Badplatsen nås via väg 202 mellan
Mariestad och Töreboda. Badplats finns även vid sjöns södra del vid Jula Mosse vid väg 201.

Comments are closed.